Rehabilitacja po incydentach neurologicznych

Wiele urazów i chorób wymaga regularnej rehabilitacji. Należy ją zazwyczaj przeprowadzić po operacji, przebytej chorobie czy wypadku. W przypadku incydentów neurologicznych niezmiernie ważna jest jakość podjętej rehabilitacji oraz szybkość jej rozpoczęcia. Czas ma ogromne znaczenie dla powrotu do zdrowia i sprawności. W czym pomoże nam fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuci to osoby, które zajmą się nami po przebytej chorobie, operacji lub zdarzeniu drogowym. Zajmą się naszym ciałem i pomogą wrócić do sprawności sprzed incydentu, wskazując najlepszy do tego sposób. To wykształceni specjaliści, którzy dzięki praktyce i zdobytemu doświadczeniu pomogą nam wyjść na prostą o własnych siłach. A jak wygląda sytuacja w przypadku zaburzeń neurologicznych, przebytym udarze czy leczeniu takich chorób jak stwardnienie rozsiane?

Rehabilitacja neurologiczna, na czym polega?

Rehabilitacja neurologiczna, której celem jest przywrócenie pacjenta do sprawności sprzed choroby czy wypadku, polega na podjęciu szeregu ćwiczeń i kompleksowym podejściu do osoby chorej. Jej zadaniem jest przywrócenie sprawności ruchowej, funkcji poznawczych oraz pozbycie się zaburzeń mowy. Trzeba mieć świadomość, że każda dolegliwość czy choroba wiąże się z innymi dolegliwościami i symptomami. Jeśli po udarze mózgu występują niedowłady, problemy ze spożywaniem pokarmów związane z nieprawidłowym połykaniem, czy depresja, to rehabilitacja powinna uwzględnić wszystkie te problemy. To proces, od którego zależy nasz powrót do zdrowia, dobrze, jeśli prowadzi go osoba z doświadczeniem w danym schorzeniu czy urazie. W przypadku incydentów neurologicznych rehabilitację najlepiej zacząć już podczas pobytu w szpitalu. Nie ma natomiast wskazań, jak długo należy ją prowadzić, przyjmuje się, że tak długo, jak to konieczne. W grę wchodzi poprawa jakości życia osoby cierpiącej na dane dolegliwości oraz całej jej rodziny, która powinna być zaangażowana w rehabilitację pacjenta. Właściwie przeprowadzona sprzyja odzyskiwaniu samodzielności w codziennym życiu, a w niektórych przypadkach nawet na powrocie do wykonywanej pracy.

Jakie są cele rehabilitacji neurologicznej?

Specjalistyczna rehabilitacja ma za zadanie ułatwić wykonywanie prostych codziennych czynności jak ubieranie się, samodzielne spożywanie pokarmów czy komunikację z innymi oraz, jeśli to tylko możliwe, powrót do pełnionych przed wypadkiem lub chorobą funkcji i roli w społeczeństwie. Jest niezbędna przede wszystkim po udarze mózgu, ale również w przypadku urazów czaszkowo-mózgowych, rdzenia kręgowego, po operacjach guza mózgu, czy wycięciu tętniaków. Pacjent poddawany jest szczegółowym badaniom, a następnie w zależności od rodzaju i natężenia symptomów opracowywany jest dla niego indywidualny plan leczenia. Dużą uwagę poświęca się walce z zaburzeniami emocjonalnymi, postrzeganiem swojej roli w społeczeństwie, ale i umiejętnościom praktycznym jak planowanie, ćwiczenie pamięci, orientacji przestrzennej oraz koncentracji. Ogromna część rehabilitacji dotyczy ćwiczeń wymowy, prawidłowego oddechu oraz artykulacji. Regularne ćwiczenia oraz praca pacjenta przyczyniają się do poprawy komfortu jego funkcjonowania na co dzień.

Wróć do bloga